Terug naar overzicht
Datum
09 februari 2017

Tijd
16.00 uur

Samenwerking
Erasmus Universiteit Rotterdam

Locatie
Erasmus Universiteit Rotterdam

Hoe kijkt de commissaris naar de CFO?

Op 9 februari was er een NVFE bijeenkomst in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het thema van deze bijeenkomst was: Hoe kijkt de commissaris naar de CFO? Tijdens deze bijeenkomst heeft Mr. drs. Cees van Rijn, voormalig CFO en lid van de Raad van Bestuur van Nutreco, gesproken. Hij is momenteel commissaris bij diverse ondernemingen en PWC. Daarnaast is hij een van de docenten van het programma The New CFO.

Er is gediscussieerd over de verschillende formele en informele processen tussen CFO en Raad van Commissarissen. Er is gekeken naar de relatie tussen de RvC en de CFO en uitgebreid stilgestaan bij voorbeelden uit de praktijk. Er was veel gelegenheid voor vragen, meningen en het delen van eigen ervaringen.

Agenda